Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tương Tư...

Một mình
đêm trắng
bơ vơ.
Lắng nghe
ai đó
chạm hờ
môi em.
Tương tư…
thao thức
cả đêm…

Bóng ai
chơt thoáng
bên thềm
…tương tư


26/11/2012
Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét