Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

THU


Hạ qua thu đã đến rồi
Lá vàng theo gió cũng rời mà đi
Phải chăng gió nói điều gì?
Để cành xa lá chia ly vô tình10/09/2012
Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét