Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Nhắn HTST


4
Thương cho hòa thượng
Nợ trả chưa xong
Tình cũ vẫn mong
Khi mô thoát tục?
5
Thương cho cô hòa thượng
Chưa trả dứt nợ đời
Vẫn mong một bờ môi
Làm sao mà thoát tục?
6
Thương cho hòa thương si tình
Vẫn nhớ khúc sông trong đục
Tâm hồn muốn đang thoát tục
Hỏi nàng rằng đến khi mô?
7
Hòa thượng nhớ về một khúc sông
Đục trong thêm thoáng chút chạnh lòng
Phải chăng người lại muốn hoàn tục?
Tu mà như thế cũng như không
8
Điên điển nở rạng ngời trong nắng sớm
Qua khúc sông xưa lại nhớ tới ai
Thương người con gái có mái tóc dài
Mặc áo ca sa sao còn lưu luyến?

26/11/2012
Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét