Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Từ tạ...


Em đi rồi
Em đi rồi
Để cho Thi Ẩm
Đứng
Ngồi
Không yên
Mảnh Trăng
Rớt xuống
Bên thềm
Bâng khuâng
Mong đợi
Nỗi niềm
Xót
Xa

22/11/2012
Thanh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét